Свободни работни места в област Благоевград

Септември Симитли и Кариана Ерден не се победиха
February 4, 2017
Републиканско първенство по бокс в Петрич
February 6, 2017

И Н Ф О Р М А Ц И Я
за свободните работни места в Благоевградски регион
по Бюра по труда към 06.02.2017 г.

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Сандански

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 места
1 Главен счетоводител Висше образование
2 Счетоводители Висше образование
3 Мениджър, производство Висше образование, високо владеене на английски, немски или френски език
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 90 места
5 Опаковачи Основно, средно образование
5 Екструдеристи Средно образование, опит при работа с пластмаса
2 Механици, промишлено оборудване Средно, основно образование
5 Машинни оператори, производство на пластмасови изделия Средно, основно образование
25 Шивачи Средно, основно образование
8 Гладачи Основно, средно образование
3 Контрольори Средно образование
3 Кроячи на текстил Средно образование
1 Готвач1 Основно,средно образование
4 Сервитьори Основно,средно образование
1 Шофьор, кат.С Средно образование
1 Кофражист Средно, основно образование, с опит
1 Заварчик Средно, основно образование, с опит
1 Шлосер Средно, основно образование, с опит
1 Камериерка Средно, основно образование
1 Обслужващ работник, пром. производство Средно образование
1 Чистач, хигиенист Средно, основно образование
5 Общи работници, промишленост Средно, основно образование
1 Служител на гише, пощенска станция Средно образование
14 Работници в оранжерия Средно, основно образование
2 Формовчик, бетонни изделия Средно, основно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Благоевград
Тел. за връзка 073/ 88-67-10 и 88-67-02
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 10 места
1 Лаборант в производство на вино Висше образование, опит
1 Оператор, климатични инсталации Висше образование
1 Счетоводител, оперативен Висше,средно,опит, работа с компютър
1 Хореограф, съвременни танцови стилове Висше образование
2 Рапортери, журналист в телевизия Висше образование,схема «Ново работно място»

1 Счетоводител Висше образование,схема «Ново работно място»
1 Лекар спешна медицина Висше образование,Медицина
1 Учител Висше образование, НУП до 08.02.2017г.
1 Учител по биология,лектор Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 171 места
10 Манипуланти, промишленост Средно образование
50 Шивачи на кожа Средно, основно образование
1 Електротехник, механик Средно професионално образование, опит, категория В и С
2 Сервитьори Средно образование
2 Администратори в хотел Средно образование, владеенето на чужд език е предимство
2 Продавач – консултанти /хранителен магазин/
Средно образование
1 Продавач – консултант в магазин за козметика
Средно образование
6 Контрольори, качество Средно образование
5 Продавач-консултанти Средно образование
2 Бармани Средно образование, владеенето на чужд език е предимство
2 Камериерки Средно образование
2 Пиколо Средно образование
11 Монтажници на хладилни и климатични инсталации Средно образование, опит
6 Шофьори, международни превози Правоспособност, кат С+Е
3 Работници, изолация Основно образование
1 Кофражист Схема «Ново работно място»
2 Работници, строителна изолация Схема «Ново работно място»
1 Озеленител Схема «Ново работно място»
1 Работник, подови облицовки и настилки Схема «Ново работно място»
1 Ел. техник, машини и апарати Схема «Ново работно място»
2 Зидаромазачи Схема «Ново работно място»
1 Бояджия на сгради Схема «Ново работно място»
1 Водопроводчик, вътрешно В и К Схема «Ново работно място»
2 Електротехници, промишлено предприятие Средно специално образование, опит
5 Галванотехници Средно, основно образование
5 Машинни оператори, шиене Средно, основно образование
1 Шофьор / склададжия Средно, с опит
1 Продавач-консултант на кожени изделия Средно, с опит
1 Дистрибутор на сладкарски изделия Средно образование, кат. В
1 Пом. готвач Средно образование
5 Машинни оператори, шиене Основно образование
1 Опаковач Средно, основно, с опит
1 Шивач /на копчета/ Основно образование, с опит
1 Шивач /на илици/ Основно образование, с опит
2 Електротехници, промишлено предприятие Средно професионално образование
12 Машинни оператори, шиене на обувки Схема «Ново работно място»
6 Кроячи на обувни изделия Схема «Ново работно място»
1 Общ работник Схема «Ново работно място»
2 Шофьори, лек автомобил до 9 места Схема «Ново работно място»
1 Оператор, инсталиране на софтуер Схема «Ново работно място»
1 Гримьор Схема «Ново работно място»
1 Монтьор, аудио-визуална апаратура Схема «Ново работно място»
1 Шофьор товарен автомобил Основно образование, кат.В
5 Шивачи на права машина Опит

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Гоце Делчев

Тел. за връзка 0751 / 61261
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
1 Учител по практическо обучение Висше образование
1 Учител по английски език Висше образование
1 Организатор, обработка на производствена линия Висше, средно образование, владеене на английски език
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 90 места
30 Шивачи мъжко/дамско облекло Средно, основно образование
10 Шивачи Основно образование
4 Работници, сглобяване на детайли Основно образование
8 Продавач-консултанти Средно образование
2 Общи работници Начално, основно образование
3 Шивачи на обувки Начално,основно образование
7 Гладачи, преса Начално, основно образование
6 Кроячи Основно образование
2 Машинни оператори, шиене Начално, основно образование
2 Работници, спомагателни дейности Начално, основно образование
3 Опаковчици Начално, основно образование
6 Чистач-хигиенисти Начално, основно образование
1 Барман Средно образование
3 Сервитьори Средно образование
1 Домакин Средно образование
1 общ работник, промишлеността Начално, основно образование,
1 Машинист, еднокофов багер Основно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог
Тел. за връзка 0747/80-903
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 12 места
1 Психолог Висше образование
2 Лекари, хирурзи Висше образование
2 Лекари, анестезиолози Висше образование
1 Оперативен счетоводител Висше образование
1 Учител по английски език Висше образование
1 Системен администратор Висше образование
1 Управител на ресторант Висше образование
1 Ръководител отдел в хотел
1 Организатор маркетинг Висше образование
Висше образование
1 Касиер Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 83 места
6 Сервитьори Средно образование, англ. и руски език
21 Шивачи Основно, средно образование
1 Инспектор качество на продукти/без храни и напитки/ Средно образование
5 Бармани Средно образование, англ. и руски език
1 Продавач-консултанти Средно образование
2 Отговорници търговска зала Средно образование
1 Техник, подръжка на сгради Средно образование
1 Главен камериер Средно образование
1 Завеждащ учебна работилница Средно образование
1 Домакин Средно образование
1 Работник, кухня Средно, основно образование
1 Перач,ръчно Начално, основно образование
1 Контрольор, качество Средно образование
3 Камериери Основно, средно образование
9 Администратори Средно образование, англ. език
1 Общи работник Основно, средно образование
1 Мияч на съдове Основно, средно образование
2 Работници, повърхностна обработка на дърво Основно, средно образование
2 Пакетировачи Основно, средно образование
2 Машинни оператори, месни продукти Основно, средно образование
1 Оперативен счетоводител Средно образование
4 Пазачи, невъоръжена охрана Основно, средно образование
1 Дърводелец Основно, средно образование
2 Огняри Средно образование
2 Готвачи Средно образование
4 Пиколо Средно образование
2 Сладкар Средно образование
1 Спасител, басейн Средно образование
1 Електротехник, строителен Средно образование
2 Работници, подови облицовки и настилки Основно, средно образование

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Петрич
Тел. за връзка 0745/ 2-11-52
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 3 места
3 Счетоводители Висше икономическо, англ. език
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 43 места
15 Шивачи на трико и конфекция, всички машини Средно образование
3 Кроячи Средно образование
3 Плетачи С опит
10 Гладачи Средно, основно образование
1 Сервитьор Средно образование
1 Пом. готвач Средно, основно образование
1 Търговски представител Схема «Ново работно място
1 Технически организатор Схема «Ново работно място
3 Кетелисти С опит
1 Техник, шевни машини С опит
2 Перачи на дънкови облекла С желание
1 Чистач, мияч на съдове С опит
1 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия С опит

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *