ПОКАНА за участие в екологичнo обучение: ,,Бъди ефективен!’’

Зидан напусна Реал Мадрид
May 31, 2018
Кметът Бръчков временно спира строителството в м. Рупите
May 31, 2018

Община Сандански организира екологично обучение за учители „Бъди ефективен!“.

15 учители от България (Община Сандански) и 15 учители от Македония (Община Ново село) ще се обучават съвместно в областта на енергийната ефективност и как да преподават по интересен и забавен начин иначе безинтересната за децата тематика.

Събитието се организира като част от дейностите по проект с референтен № CB006.1.11.199 и наименование: „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“, който е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006.

Обучението ще се проведе на 06-07 юни 2018 г. в конферентната зала на хотел Медите, с. Поленица, общ. Сандански с начало от 10.00 ч. (местно време).

С оглед логистичната организация, моля да заявите Вашия интерес за участие, като изпратите попълнения формуляр за регистрация в срок до 01.06.2018, 17:00 ч., на електронна поща: p.kostadinova@sandanskibg.com

 

Местоположение на хотела: https://goo.gl/b8mu2r

 

 

Заповядайте на събитието!

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония,  CCI No2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност  единствено на Община Сандански и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *