В ОБЩИНА САНДАНСКИ БЕ ПРОВЕДЕН СЕМИНАР НА ТЕМА „ПРЕИМУЩЕСТВА И ПРОБЛЕМИ НА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ ПРОДУКТИ В ОБЩИНА БЕРОВО И ОБЩИНА САНДАНСКИ. ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ТЯХНОТО РАЗВИТИЕ“

Форд на газ пламна в движение на Е-79
June 16, 2017
Ансамбъл “Китка шарена” с. Катунци се завърна със златен медал и гран при от Хисаря
June 16, 2017

36474

На 15 юни в Заседателната зала на община Сандански като част от дейностите по проект CB006.1.21.207 ,, Изграждане на инфраструктра за устойчиво развитие на туризма’’ се проведе семинар на тема „Преимущества и проблеми на туристическите продукти в община Берово и община Сандански. Възможности за тяхното развитие“. По темата бяха поканени представители на община Сандански,  община Берово, Туристически информационен център, Сдружение на ресторантьорите, хотелиерите и туроператорите в Сандански и бизнеса.

Бяха обсъдени и дебатирани, както настоящи проблеми за развитието на туризма в двете общини, така и начините и средствата за справяне с трудностите, както пред местната власт, така и пред бизнеса като цяло.

На семинара бе представен и проект с референтен № СВ006.1.21.207 и наименование „Изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие на туризма“ по Програма „Интеррег – ИПА за трансгранично сътрудничество България – Бивша “Югославска Република Македония“ 2014-2020, ССI №2014TC16I5CB006.

По проекта, в партньорство с община Берово, Македония се предвижда  реновиране в градски парк „Свети Врач“ на скален кът с водопад, водна каскада, водни огледала и водни огледала пред къщичка Сърничка.

За поддържане и развитие на парк „Свети Врач“, Община Сандански вече разполага с модерна техника за обработване на зелените площи, прикачен инвентар и средства за защита на работещите.

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония,  CCI No2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност  единствено на Община Сандански и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европеския съюз или на Управляващия орган на Програмата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *