Стартира данъчната кампания в Община Сандански

Българин се върна от Америка за Трифон Зарезан
February 1, 2017
Езикова гимназия в Благоевград в топ 50 на най-добрите училища в страната
February 2, 2017

На 1 февруари /сряда/, община Сандански поставя началото на кампанията по заплащане на местните данъци и такси за настоящата 2017г.    Всички данъчно задължените лица, които предплатят до 2 май /включително/ 2017г. своите задължения в пълен размер  ще се възползват от  5% отстъпка.

Такса битови отпадъци, данък върху недвижимите имоти и данък върху превозните средства гражданите могат да заплатят всеки работен ден на касите в сградата на Общинска администрация Сандански, намираща се на бул. Свобода № 14 или по банковата сметка на Община Сандански в Общинска банка АД:

– BIC SOMBBGSF

– сметка IBAN BG11SOMB91308460554044

– вид плащане:

442100 – данък върху недвижимите имот       и

442400 – такса битови отпадъци

442300 – данък върху превозните средства

 

Важно за санданчани е да знаят, че местните данъци и такси могат да бъдат заплатени на две равни вноски в следните срокове – до 30 юни /първа вноска/ и до 31 октомври /втора вноска/ на годината, за която е дължим. След изтичане на сроковете за погасяване на първа и втора вноска на незаплатилите започват да текат лихви.

Промени в промилите на данък недвижими имоти и данък върху превозните средства няма. Увеличение има в промилите на такса битови отпадъци.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *