Полицията, пожарната, ДГ „Първи юни“, Община Сандански и Домът на културата ще бъдат санирани

“Попитай кмета”: Кино в гр. Сандански
September 21, 2016
Първа загуба за П. Маникатов като ст. треньор с 2-1
September 21, 2016

Усърдната работа на Общинска администрация Сандански се увенча с успех, кметът Кирил Котев подписа 4 договора по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

 

Кирил Котев подписа четири договора за безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Изпълнението по одобрените проекти на обща стойност 3 755 756,60 започва още следващата седмица.

Проектите предвиждат прилагане на мерки за енергийна ефективност в няколко обществени сгради.

Проектът „„Повишаване на енергийната ефективност на  сградата на  РУП и РСПБЗН – гр. Сандански, община Сандански“, на обща стойност 845 807,20 лв., включва изпълнение на всички мерки за енергийна ефективност на Административната сграда, държавна собственост, която се помещават Администрациите на Районно Управление – Полиция и Пожарна безопасност и защита на населението гр. Сандански.

Вторият проект – „Енергийна ефективност на административна сграда – общинска администрация Сандански, община Сандански“, на стойност 487 539,20 лв., също ще обхване строително-монтажни дейности, свързани с изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

„Енергийна ефективност на сградата на Детска градина „Първи юни“ е третият проект на стойност 362 690,20 лв., който ще бъде обследван за енергийна ефективност и ще бъдат изпълнени следните дейности – подмяна на дограма, топлинно изолиране на външните ограждащи елементи, в това число покрив, под, стени.

Домът на културата в гр. Сандански ще придобие нов облик по проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански“, на стойност 2 059 720,00 лв. Всички системи за поддържане на микроклимата, съобразени с европейските норми и изисквания, ще бъдат включени в дейностите по изпълнение на мерките за енергийна ефективност.

Срокът за изпълнение на проектите е 30 месеца от сключване на договорите.

Leave a Reply

Your email address will not be published.