Покана за семинар в гр. Сандански

Вихрен се спаси след класика над Чавдар (Етрополе)
June 3, 2017
“Щура лаборатория” зарадва децата на Сандански
June 5, 2017

ПОКАНА

за участие в семинар на тема:

,, Преимущества и проблеми на туристическите продукти в община Берово и община Сандански. Възможности за тяхното развитие.’’

 

Община Сандански кани всички заинтересовани лица в сектор туризъм да участват в еднодневен семинар на тема ,,Преимущества и проблеми на туристическите продукти в община Берово и община Сандански. Възможности за тяхното развитие.’’

Събитието се организира като част от дейностите по проект с референтен № CB006.1.21.207 и наименование: „Изграждане на инфраструктура за устойчиво развитие на туризма“, който е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006.

Семинарът ще се проведе на 15 юни 2017 г. в Сградата на община Сандански, гр. Сандански, бул. Свобода №14 (залата на Общински съвет) от 09.30 ч. (местно време).

С оглед логистичната организация, моля да заявите Вашия интерес за участие, като изпратите попълнения формуляр за регистрация в срок до 13.06.2017, 17:00 ч., на електронна поща: b.trusheva@sandanskibg.com или като използвате формата за онлайн регистрации, която е достъпна на адрес: https://goo.gl/forms/PVyDgU47KhlkGmKP2

 

Програма

Регистрационна форма

Заповядайте на събитието!

 

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония,  CCI No2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност  единствено на Община Сандански и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европеския съюз или на Управляващия орган на Програмата

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *