Петричката болница с нов дълг от над 50 000 лв.

Министър Красен Кралев награди Атанас Свисов за постигнатото в Бахрейн
November 23, 2017
Национални герои “оживяха” във Второ ОУ “Христо Смирненски” Сандански
November 24, 2017

Ново задължение от над 50 000 лв. ще трябва да плати Многопрофилна болница за активно лечение „Рокфелер”-Петрич.

Решението е на Районния съд в южния град.

Дълговете продължават да преследват петричката болница и да и тежат като воденичен камък.

Лечебницата дължи 12 312 лв. по договор за абонаментно сервизно обслужване на рентгенови апарати от 02.01.2013 г., както и лихва.

Другата сума е 13 464 лв. по договор за абонаментно сервизно обслужване на рентгенови апарати от 02.01.2014 г., ведно със законната лихва за забава върху тази сума.

Третата сума е на същата стойност – 13 464 лв. Парите са дължими по договор за абонаментно сервизно обслужване на рентгенови апарати от 03.01.2015 г., ведно със законната лихва за забава върху тази сума.

Последната сума е 10 974 лв. по договор за абонаментно сервизно обслужване на рентгенови апарати от 04.01.2016 г., заедно с лихвата. Лечебницата ще плати още 4575 лв. за съдебни разноски. Решението подлежи на обжалване в двуседмичен срок пред Окръжен съд – Благоевград.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *