Община Сандански сключи Меморандум за сътрудничество с ЮЗУ “Неофит Рилски”

Благоевград е домакин на първи „Занаят фест“
April 25, 2018
Питания на ОбС Сандански – 26 април
April 26, 2018

Кметът на община Сандански – Кирил Котев и ректорът на ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград – доц. д-р Борислав Юруков сключиха Меморандум за сътрудничество, декларирайки своята воля да обединят действията си за изграждане на висококвалифицирани специалисти, повишаване качеството на висшето образование и подготовката на кадрите в реална работна среда.

С документа за сътрудничество ще се гарантира по-тясна обществена ангажираност за изграждане на иновативни специалисти с успешна реализация.

Двете институции обединяват усилия за развитие на човешкия потенциал чрез провеждане на съвместни инициативи, общи проекти, обучения и форми на сътрудничество чрез партньорство за осъществяване на дейности от взаимен интерес.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *