Община Сандански представя ползите от разделното събиране с проекта “Малкото е повече!”

В Пловдив се роди бебе с невиждани размери
July 12, 2017
„Ауди“ блъсна моторист без книжка, изпрати го в болница
July 13, 2017

Проект „Малкото е повече!“ на Община Сандански е насочен към повишаване на осведомеността на гражданите по отношение на устойчивото развитие, с активното участие на младите хора.
В началото на проекта ще обучим младежи, които след това на екипен принцип, съвместно с представители на местните власти, бизнеса и медиите ще организират обществена кампания, в Сандански и региона като представят основните принципи, цели и практически дейности, свързани с устойчивото развитие и по-конкретно с ползата от разделното събиране на възобновими отпадъци.

Младежките екипи ще изготвят информационно-образователни материали, ще създадат блог за проекта, интерактивни мултимедийни презентации, флаери и листовки, онлайн фото изложба и кратък видео клип за проекта. В рамките на кампанията ще организираме атрактивни и запомнящи се публични прояви за популяризиране на основните приоритети и принципи на устойчивото развитие и ползата от разделното събиране и рециклиране на възобновимите отпадъци, ще организираме работилници за създаване на полезни предмети от отпадъци и за усвояване на техники за рисуване с естествени материали.
Очакваме, в проектните дейности да участват над 400 граждани, от всички възрасти, като посланията на кампанията ще достигнат до десетки хиляди, чрез онлайн публикации в интернет.

Проектът ще подпомогне създаването на трайни и ефективни връзки между местната власт и младежките лидери, за популяризиране и надграждане на постигнатите резултати, с активното участие на младите хора.
Партньори на Община Сандански за настоящия проект са: Сдружение „Балкански младежки фестивал „Младостта на Балканите”, ДЦ „Св. Неделя”, Сандански и ДЦ – с. Ласкарево и БУЛЕКОПАК АД.
Общата стойност на проекта е 5975,25 евро.

***Настоящият мини-проект е в изпълнение на тригодишен европейски проект LADDER (Local Authorities as Drivers for Development and Education Raising – Местните власти като двигатели на развитието и повишаването на познанието), който за България се изпълнява от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ). Водещ партньор по проекта е Европейската асоциация за местна демокрация АЛДА. Проекта е финансиран от Европейската комисия.
Основна концепция в изпълнението на проекта е DEAR (Development Education and Awareness Raising – Обучение за развитие и повишаване на познанието) Повече информация за проекта LADDER и концепцията DEAR може да бъде намерена на сайта на проекта: http://www.lazdder-project.eu/

Leave a Reply

Your email address will not be published.