Община Ново село и Община Сандански проведоха екологична работилница „Да пестим енергията“

Астрономическата пролет настъпва днес в 18:15 часа
March 20, 2018
Влак прегази мъж легнал на железопътната линия
March 21, 2018

20 деца и 20 родители се обучаваха 2 дни как ефективно да опазваме околната среда

 

Община Ново село, Македония и Община Сандански организираха екологична работилница. На 16 и 17 март деца и родители се обучаваха съвместно в областта на енергийната ефективност и как да опазваме околната среда.

Събитието е част от дейностите по съвместен проект между двете общини и е продължение на провелата се в гр. Сандански през месец декември работилничка «Бъди еко». Същите 20 деца и 20 родители от България и Македония надградиха наученото в Сандански и проследиха промяна в своя „екологичен отпечатък“. Този път освен как се пести енергия, малки и големи се запознаха с източниците на тази енергия и как се произвежда. Обучението бе подготвено от екип, сформиран и ръководен от г-н  Туше Стоянов – координатор на проекта от македонска страна, и лекторите – Катерина Георгиев и Столе Георгиев от Сдружение ЦЕЛОР Радовиш – Македония.

Двата дни бяха изпълнени с много усмивки и приятни емоции. Деца и родители учеха и се забавляваха заедно. В края на всеки панел малки и големи прилагаха наученото.

Събитието се организира като част от дейностите по проект с референтен № CB006.1.11.199 и наименование: „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“, който е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006.

Работилницата се проведе на 16-17 март 2018г. в конферентната зала на ресторант ”Сонце”, с. Борисово, община Ново Село, Македония.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония,  CCI No2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност  единствено на Община Сандански и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *