ОбС Сандански въвежда електронно гласуване

Георги Батев: Нека се спре лепенето на предизборни плакати! Съсипват интериора на града ни!
October 14, 2016
Кирил Котев: Синя зона ще има в Сандански!
October 14, 2016

Системата за безхартиено заседание на общински съвет и електронно гласуване е разработена и се внедрява от фирма Контракс по задание на МДААР.

Системата за безхартиено заседание на общинския съвет е изцяло съобразена с изискванията на закона за местното самоуправление и местната администрация. В процеса на внедряване във всяка една община се извършва настройка, за да работи съгласно изискванията на правилника на общинския съвет. Общинският съвет в Сандански прие специална поправка на своя правилник, с който установи правилата за работа с новата компютърна система.

Основен принцип при работата на програмата е, че всеки документ се въвежда еднократно в базата данни в електронен вид. Системата позволява работа с компютърни документи и файлове. Всички хартиени документи се сканират и се въвеждат еднократно в системата от секретариата на общинския съвет. В процеса на работа документите получават съответен уникален номер (входящ или изходящ), дата на постъпване, могат да бъдат резолирани по електронен път и т.н.

Председателят на общинския съвет има специални права за водене на заседанието на общинския съвет, като например да провери кворума в залата, да стартира режима на гласуване на всяко едно предложение и т.н. Резултатите от гласуването се визуализират на голям екран. Те могат да бъдат поименни, по партийни групи или общи. Всяко приключено заседание се архивира, а решенията и материалите от него се използват, за да се подпомогне секретариатът на общинския съвет да изготви по-бързо протокола.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *