Иван Терзиев, управител на Парк хотел „Пирин”:Инвестираме в практическата подготовка на учениците, защото вярваме, че дуалното обучение е безценен шанс за развитие, както за младежите, така и за община Сандански

„Културен Клъстер България“ кани съмишленици на среща в подкрепа на регионалната култура
January 17, 2019
Задържани са 5-ма мъже с 13 кг амфетамин и 46 грама хероин при акцията в с.Тополница
January 18, 2019

Сред инициаторите на дуалното обучение в Община Сандански са Парк хотел „Пирин” и ЗПГ „Климент Арк. Тимирязев”, които чрез съвместното си сътрудничество подготвят младежите за пазара на труда. Основната им цел е изграждането на млади, конкурентноспособни кадри, които да се реализират в сферата на туризма и да предоставят качествено професионално обслужване в съответствие с европейските браншови стандарти и съвременните изисквания на обществото. Благодарение на общите усилия учениците разкриват потенциала си и получават професионална квалификация, упражнявайки бъдещата си професия „на терен”. В луксозния 5-звезден хотел работят по три дни седмично, аналогично на моделите, прилагани в страни като Австрия, Германия и Швейцария. Децата са мотивирани да участват в работния процес, задават въпроси и правят планове за развитието си под зоркия поглед на наставниците си, които не крият желанието си да продължат да работят с тях и след завършване на образованието им. Освен полезни практични познания, младежите получават заплащане за труда си.

Резултатите до момента показват нарастване на популярността на профилираните учебни паралелки и на метода „учене чрез работа” заради припознаването им като фактор за бързо и успешно кариерно развитие. Иван Терзиев, дългогодишен управител на Парк хотел „Пирин”, приветства обогатяването на дуалното обучение с нови специалности. Определя го като „необходима мярка, прилагането на която ще доведе до намаляване на безработицата, ограничаване на обезлюдяването на малките населени места и осигуряване на висококвалифицирани кадри, от каквито бизнесът несъмнено се нуждае. Инвестираме в практическата подготовка на децата, защото вярваме, че „ученето чрез работа” е безценен шанс за развитие, както за младежите, така и за община Сандански.”

Участниците в проекта, подкрепен от Сдружение на хотелиерите, ресторантьорите и туроператорите – гр. Сандански, са уверени, че дуалното обучение е предпоставка за успешната реализация и професионалното израстване на учениците. Анализите показват, че теоретичните познания не са достатъчни, затова бизнесът инициира създаването на паралелки, които да отговарят на потребностите на динамично променящата се среда. Подкрепата, която младежите получават по време на обучението си, им вдъхва сигурност и увереност, а най-важното е, че им дава право на професионален избор в бъдеще.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *