Д-р Д. Станоев предложи стипендии за кандидат студенти в областта на медицината

Питания и отговори на сесия на ОбС – Сандански – 25 януари
January 25, 2018
Кметът Атанас Камбитов ориса първите бебета за 2018 г.
January 25, 2018

Д-р Димитър Станоев, който е част от ОбС Сандански внесе предложение за отпускане на стипендии за кандидат студенти в областта на медицината.

Тези стипендии ще бъдат отпускани на деца сираци, както и на социално слаби кандидат студенти, които имат амбиции да се образоват в сферата на медицината. Това предложение за пореден път попада в питанията от д-р Станоев, който желае да бъдат насърчавани кадри, които биха могли да бъдат полезни за болницата в гр. Сандански.

При отпускане на стипендия от Община Сандански, студентът получил субсидията да бъде предварително обвързан с болницата. Това ще попълни и кадърните кадри, които полагат грижи за местните жители.

Отпуснатите средства за стипендии на кандидат студенти в областта на медицината е 20 хил. лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published.