В Петрич ще започне строителството на градския парк

Тръгва автобусна линия Банско – местността Шилигарника – хижа Вихрен
July 4, 2018
Вихрен Сандански започна лятната си подготовка на чело с легендата Георги Бачев
July 4, 2018

Кметът Димитър Бръчков обяви, че проблемите със съседните имоти са преодолени. В единия случай с имотът на бившето танково поделение, който стана частна собственост при предишното управление, вече е приключена процедурата по преотреждане, същата процедура върви и за другия съседен имот, този на ГПУ – Петрич. Третият имот, който е на Министерство на правосъдието с площ от 7 дка, има положително решение да бъде придобит в собственост на Община Петрич и по-късно също преотреден. За терена от близо 54 дка, отреден за градски парк, придобит безвъзмездно в собственост на Общината, вече е налице и разрешително за строеж, респективно започва изпълнението на СМР по проекта. „Това е голямата новина – след години на очакване, съдебни саги и извървяване на процедури, в Петрич започва изграждането на парк. Имаме и избран изпълнител – фирма „Обединение БГ – КО – Петрич ДЗЗД”, обобщи кметът Димитър Бръчков. Днес градоначалникът внася до Общински съвет и искане за авансово плащане по договора за финансиране на парка.

Кметът Димитър Бръчков припомни, че през м. април, миналата година, МРРБ одобрява проектното предложение на Община Петрич за изграждането на градски парк. Финансирането идва по ОП „Региони в растеж”2014-2020 г. Общата прогнозна стойност на финансирането по проекта е в размер на 3 726 000 лв., без ДДС, които са 100 % безвъзмездна финансова помощ. „Смея да твърдя, че поправихме всички допуснати грешки преди нас и спазихме процедурата, за да няма спънки пред този проект, касаещ градската инфраструктура”, подчерта кметът. Допълни, че комплексно, визията в този район на града се допълва и с реновираната спортна зала, придобита от Общината, която е на път да се завърши със собствени средства. Проектното предложение за градски парк е част от Инвестиционната програма за изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на община Петрич 2014-2020. Сега предстои насрочването и на първа копка за този стратегически обект.

Leave a Reply

Your email address will not be published.