Увеличават заплатите на старши и главни учители в детските градини в Благоевград

“Щура лаборатория” зарадва децата на Сандански
June 5, 2017
Падна скелето на най-скъпия блок по санирането в Благоевград
June 6, 2017

Заплатите на старшите и главните учители в детските градини в община Благоевград вече са над нивата, договорени в Колективния трудов договор. Увеличението е в сила от 1 юни и е в резултат на адекватната и целенасочена политика, водена от кмета д-р Атанас Камбитов.

Въпреки спекулациите и некоректната информация, подадена от част от синдикалистите в Благоевград, че повишение няма да има, кметът Камбитов спази обещанието си и увеличението вече е факт.

Промените ще засегнат около 100 работещи в сферата на образованието в община Благоевград. След увеличението, възнагражденията ще достигнат 705 лева за старши учител и 735 лева за главен, спрямо 460 лева минимална работна заплата в страната. Обстойно направени изчисления и анализи, показват, че Община Благоевград ще дофинансира със 150 000 лева за възнаграждения на учителите в детските градини.

От 1 януари 2017 година общинското ръководство изплаща и по-висок размер на възнагражденията при професионална квалификационна степен, за възпитателите в детските заведения за работа с деца със специални образователни потребности, за класните ръководства и лекторски часове.

Осигуряването на максимален комфорт на децата в детските заведения в Благоевград е сред основните приоритети на кмета д-р Камбитов. В резултат на целенасочената политика на Община Благоевград, децата имат отлични условия, хранят се здравословно, изцяло съобразено с изискванията на Министерството на здравеопазването. Непрекъснато се подобрява и материалната база в детските и учебни заведения.

Leave a Reply

Your email address will not be published.