Съветниците в Благоевград приеха бюджета на общината за 2018 година!

Сашо Баката е загиналият при катастрофа тази нощ край Сандански
January 26, 2018
В памет на две безвъзвратно погубени души!
January 27, 2018

Съветниците в Благоевград приеха бюджета на общината.

Това се случи днес по време на сесия на местните парламентаристи.

Така, след близо три часови дебати с 26 гласа „за“,11 “против“ и 3 “въздържал се“ местните парламентаристи приеха бюджета на община Благоевград за 2018 година.

Бюджетната рамка бе подкрепена с пълно мнозинство от ГЕРБ и групата на Радослав Тасков.

Против бюджета гласуваха групата на БСП,групата на ПП „ Зартия на Зелените“, Калоян Ханджииски, Злата Ризова,Давид Сукалински, Валери Смиленов.

В началото на заседанието кметът Атанас Камбитов обясни,че бюджетната рамка е 66 529 412 лв., в това число приходи за делегирани от държавата дейности в размер на 34 311 970 лв., и приходи за местни дейности в размер на 32 217 442 лв.

„Бюджетът е прозрачен и абсолютно постижим, най-големият бюджет на община Благоевград до сега. Бюджетът е леко напрегнат, тъй като си поставяме максимални цели“, коментира Камбитов и подробно коментира бюджетна рамка.

Председателят Радослав Тасков също направи отчет за дейността на ОбС Благоевград за периода 01-и юли 31-и декември 2017 година като подчерта, че повече от решенията са взети с абсолютно мнозинство и са спазени изискванията за публичност и прозрачност.

Очаква се местните парламентаристи да приемат предложение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд на безимотни и малоимотни лица и определяне размера на наемната цена за отдаване под наем на земеделските земи за всички 26 броя землища на територията на община Благоевград за 2018 г.

Общинските съветници ще разгледат предложение относно кандидатстване по процедура „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци“ по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“

Предвижда се на заседанието да бъде проведена и процедура по образуване и избор на членове на временна комисия за подбор на кандидати за обществен посредник.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *