Стартира данъчната кампания в община Сандански

Евродепутат стана горд татко на момиченце!
February 8, 2018
Трима загинали в тежка катастрофа на магистрала “Хемус”
February 8, 2018

Businessman Analyzing Graph And Doing Financial Calculations

Община Сандански поставя началото на кампанията по заплащане на местните данъци и такси за настоящата 2018г.    Всички данъчно задължени лица, които предплатят до 30.04.2018 г. /включително/ своите задължения в пълен размер  ще се възползват от  5% отстъпка.

Съгласно ЗМДТ /Закон за местни данъци и такси/ данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозни средства може да се заплати и на две равни вноски. Първата до 02.07.2018 г., а втората – до 31.10.2018 г.

Патентният данък може да се заплати на четири равни вноски, както следва:

-първо тримесечие – до 31.01.2018 г.

-второ тримесечие – до 30.04.2018 г.

-трето тримесечие – до 31.07.2018 г.

-четвърто тримесечие – до 31.10.2018 т.

Задълженията може да бъдат заплатени на касите на община Сандански в брой и чрез ПОС терминални устройства всеки работен ден, между 08:00 ч.-16:30 ч. Също така на касите на Изипей /EasyPay/ или по банкова сметка на община Сандански в Общинска банка по съответния код за вид плащане:

– BIC SOMBBGSF

– сметка IBAN BG11SOMB91308460554044

– вид плащане:

442100 – данък върху недвижимите имот и

442400 – такса битови отпадъци

442300 – данък върху превозните средства

441400 – окончателен год. патентен данък

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *