СКАНДАЛНО! Вижте какво си казаха Тодор Гикински и Яне Янев

Името на ул. “Станке Димитров” няма да бъде променено
April 27, 2017
Областно състезание по пожароприложен спорт в Сандански
April 28, 2017

Котев настоя местният парламент да включи в дневния ред на заседанието си извънредна точка, с която съветниците да отменят свое решение с почти годишна давност, дало право на Гикински временно да управлява УВЕКС ЕООД. По инициатива на съветник Иван Терзиев предложението за решение на ОбС бе формулирано така, че да влезе в сила веднага и да не подлежи на обжалване. Явор Аргиров допълни предложението на кмета с условието следващият временно управляващ УВЕКС ЕООД да има еднократен хоризонт от 5 месеца за управление, след което да се състои конкурс за избор на редовен управител с мандат 3 години. Кметът на общината обоснова искането си с факта, че Гикински има обвинение за престъпление по повод изграждането на водопровод в село Кръстилци.

Кирил Котев посочи също така, че срещу управителя на УВЕКС ЕООД има издадени 15 съдебни акта, обжалванията не успяват в съдилищата, а общината плаща за нарушенията.

Гикински обяви, че няма да се кандидатира за нов мандат.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *