Една тъжна история за българските творци
May 11, 2016
Спортен празник и раздяла за дечицата от ЦДГ Радост № 4
May 25, 2016

Голяма част от училищата предлагат едни и същи специалности от години, може би за да се запази работното място на учители. С остарял учебен план и учебен материал излишен за времето си. Това се получава, защото няма стратегия за развитие на образованието в национален мащаб и съответните общини са пасивни . Никой не си прави  труда да провери , какво се търси на пазара на труда и че в средното образование учениците трябва да учат  и развиват в учебни дисциплини необходими за времето си. Може би оттук  фирми, учреждения и организации вече търсят служители с висше образование , а дали ще се справят с работата зависи и от  степента на знания придобили в средното образование.

Все повече се набляга на служители да имат  компютърна грамотност , икономически познания и владеене на чужд език.

Едно училище , като Професионална техническа гимназия – гр.Сандански продължава смело с реформата, с нова специалност „Електронна търговия“  за хората от града, които трябва да се развиват и покажат града, и в друга сфера на икономиката не само като туристическа дестинация ?!

Проучванията показват недостиг на най -платени професии в национален мащаб , че най-платените са IТ специалистите следвани от икономисти , финансиста и т.н.

Учебният план в спец. „Електронна търговия“   е средоточен в сферата на икономиката с предмети като: Макро и микроикономика , право, финанси , предприемачества, счетоводство на предприятието и др.

В сферата на компютрите: PHP, HTML, CSS, JavaScript, SQL, ADO, Електронно банкиране, Компютърни графики,        Програмиране са изключително подходящи за абсолютно начинаещи и са силно практически насочени към овладяването на базови умения по писане на програмен код (независимо от езика за програмиране) и др.

България  има добро бъдеще. Но то няма да ни бъде поднесено наготово отвън. България ще бъде това, което ние живеещите и работещите в нея ще я направим.

Leave a Reply

Your email address will not be published.