Първа работна среща по проект на общините Сандански, Струмяни и Кресна

С 21 футболисти Септември „Симитли“ започна подготовка
January 11, 2018
Благоевградчанин извади Светия кръст от водите на река По в Милано!
January 11, 2018

На 12.01.2018 г. от 10:30 часа в община Кресна ще се проведе първа работна среща по проект “Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна”, финансиран по административен договор за безвъзмездна финансова BG16M10P002-2.002-0013-C01 по оперативна програма “Околна среда 2014 – 2020 г.”

В срещата ще вземат участие кметовете на трите общини и експерти, за да бъде потърсена и намерена най-ефективната форма на взаимодействие и партньорство в бъдещата работа по провеждане на обществени поръчки; постигане на заложените изисквания по отношение на капацитета и вътрешната нормативна база в договора за безвъзмездна финансова помощ за всяка една от трите общини и синхронизиране на дейностите във фазите на проектиране, строителство и поетапно въвеждане в експлоатация на регионалната система за управление на отпадъците, включително сформиране на съвместно общинско дружество – оператор на създадените по проекта инсталации.

Градоначалниците ангажирани в проекта са убедени, че третирането на битовите отпадъци по екологосъобразен и максимално ефективен начин ще допринесе за изграждането на една значително по-добра среда на местообитание за хората в трите общини, а резултатите от проекта ще направят региона по-привлекателен за младите хора и за развитието на бизнеса.

Leave a Reply

Your email address will not be published.