Прием на документи за финансово подпомагане за „ин-витро“ процедури

“Септември” Симитли отговори на “Вихрен” Сандански
August 11, 2016
Надеждата за златен медал от Рио 2016 намаля
August 14, 2016

Започва приемът на документи във връзка с Решение № 195/ 28.05.2015 г. на Общински съвет – Сандански, относно финансово подпомагане на семейни двойки , кандидатстващи за „ин-витро” процедури .

След като окомплектовате необходимия набор от документи, които са посочени по-долу , ги внесете за входиране в деловодството на Общински съвет – Сандански, стая № 106, ет. 1 в сградата на Община Сандански .

Срок за подаване на документи е 30 септември 2016 година /вкл/.

Необходими документи, съгласно Решение № 195/ 28.05.2015 г. на Общински съвет – Сандански за финансово подпомагане на процедури „Ин витро“:

  1. Заявление/по образеца/;
  2. Копие от лична карта и от двамата съпрузи/ партньори/, заверена от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис.
  3. Копие от Удостоверение за граждански брак, заверено от Вас с текст: “Вярно с оригинала“ и подпис или Декларация от партньора при фактическо съжителство /по образеца/;
  4. Декларация по т.V.3 от Решение № 195/ 28.05.2015 г.на Общински съвет-Сандански , удостоверяваща липсата на кръвно родство / по образеца/;
  5. Декларация по т.V.4 от Решение № 195/28.05.2015 г. на Общински съвет – Сандански, удостоверяваща че не сте поставени под запрещение/ по образеца/;
  6. Удостоверение – съгласие за обработка, използване и съхранение на личните данни/ по образеца/;
  7. Удостоверение за постоянен адрес, издадено от Община Сандански за двамата съпрузи /партньори/;
  8. Удостоверение от Териториална дирекция – Сандански към Национална агенция за приходите за непрекъснати здравноосигурителни права и от двамата съпрузи /партньори/;
  9. Медицинска документация, удостоверяваща репродуктивния проблем.

За допълнителна информация:

0746/ 89068- деловодство на Общински съвет-Сандански .

 

ПК по здравеопазване, интеграция и

социални дейности към

Общински съвет-Сандански

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *