“Попитай кмета”: За изрязаните дървета пред поликлиниката