“Попитай кмета”: Кръстовището при магазина на братя Узунови