Покана за участие в първата конференция по проект..

Защо да са на топло като издържат на студено?
January 11, 2017
“Попитай кмета” – Епизод 2
January 13, 2017

Проект с референтен № CB006.1.11.199 и наименование: „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“ по Програма „Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония“ 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006

Община Сандански кани всички заинтересовани лица да участват в информационна среща, на която ще бъдат представени основните дейности, цели и индикатори за изпълнение, а също така и практическата полза от изпълнението на дейностите, заложени в проектното предложение. Проектът е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония.

Събитието ще се състои на 17.01.2017г. (вторник) от 11.00 часа в конферентната зала на Хотел Медите, с. Поленица. Лице за контакти и допълнителна информация: Траяна Сухарева, e-mail: t.suhareva@sandanskibg.com; телефон: 0882050183;

Заповядайте на събитието!

4343

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония,  CCI No2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност  единствено на Община Сандански и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *