Общински информационен ден на компостирането в гр. Сандански

Министър Нанков: Строителството на АМ “Струма“ се изпълнява по график
October 25, 2017
Железа затрупаха работник по време на работа в Петрич
October 26, 2017

На 27 октомври 2017 г. /петък/ от 10:30 часа в град Сандански в Заседателната зала на Общински съвет – Сандански ще се проведе Общински информационен ден на компостирането.

Събитието се провежда в рамките на изпълнението на проект „Компостирай – насочени към природосъобразния начин на живот” по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Македония 2014 – 2020 г. изпълняван от Сдружението на югозападните общини (СЮЗО) в партньорство с 14 български общини от региона.

На общинския информационен ден ще бъде представена концепцията за прилагане на домашно компостиране – чрез използването на контейнери за компостиране и ползата за домакинствата от компостирането и разделното събиране на отпадъците.

По време на проявата, ще бъдат предоставяни безплатно на заявилите граждани контейнери за компостиране, както и инструкция за работа с тях.

В програмата на събитието е предвидено и кратко обучение за използването на контейнерите за домашно компостиране.

Използването на органичните отпадъци от домакинствата и зелените отпадъци от градините и дворовете в процеса на домашно компостиране, не само ще намали замърсяването и ще намали количествата отпадъци отиващи за депонирани, но ще позволи и използването на получения органичен компост.

Община Сандански напомня на желаещите граждани да получат безплатно компостер за домашно компостиране, че все още разполага с известно ограничено количество компостери.

Желаещите за безплатно получаване на домашен компостер могат да се свържат на тел: 0879 847421 с определеното лице за контакт в община Сандански – Г-н Тодор Бойчев – Младши експерт „Екология” до 27 октомври 2017 г. от 8:30 до 17:00 часа.

Отново напомняме, че компостерите са ограничен брой, затова ще бъде спазен принципа „първият по време е първи по право“, т.е. компостери ще бъдат дадени на първите, заявили желание, до изчерпване на количествата предвидени за община Сандански.

При получаването на компостера,  ще бъде подготвен и подписан приемо – предавателен протокол, в който се вписва адреса, на който ще използва компостера и декларира, че ще го използва по предназначение за срок от 5 години.

Приятели на околната среда очакваме Ви на 27 октомври 2017 г. на Общинския информационен ден на компостирането.

Leave a Reply

Your email address will not be published.