Община Сандански организира екологична работилница: ,,Бъди еко!’’

Разложка хубавица грее в календара „Българските корени“
November 21, 2017
Община Сандански е номинирана за “Туристическа дестинация 2017”
November 21, 2017

20 деца и 20 родители, с интерес в областта на околната среда, ще бъдат обучени по проект „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“

 

Община Сандански организира екологична работилница „Бъди еко!“. На 1 и 2 декември деца и родители ще се обучават съвместно в областта на енергийната ефективност и как да опазваме околната среда.

20 деца и 20 родители от България и Македония ще оставят своя „екологичен отпечатък“. Няколко презентации и интерактивни игри ще запознаят малки и големи с теми като „Човекът в полза и вреда на околната среда’’, „Аз рециклирам“. Обучението ще завърши с еко дефиле на изработени от отпадъчни материали предмети-произведения на изкуството.

Събитието се организира като част от дейностите по проект с референтен № CB006.1.11.199 и наименование: „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“, който е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006.

Работилницата ще се проведе на 01-02 декември 2017 г. в конферентната зала на хотел Медите, с. Поленица, общ. Сандански с начало от 13.00 ч. (местно време).

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония,  CCI No2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност  единствено на Община Сандански и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата

Leave a Reply

Your email address will not be published.