Община Сандански и Звено „Озеленяване“ ще извършват окастряне на клони по подадени сигнали и жалби

Вместо щаб – комитет ще бори коронавируса в България
January 4, 2022
Бойко Рашков: 30-40% от милионите за „Хемус“ са отишли при ГЕРБ
January 4, 2022
На 5 януари (сряда), Звено „Озеленяване“ започва дейности по кастрене на опасни клони на дървета.
Дейностите по почистването ще се извършват по подадени жалби и сигнали от граждани на община Сандански.
Районите, в които ще се извършва окастрянето на дървета са:
– ул. “Ильо Войвода” № 2;
– ул. “Серес” № 13;
– ул. “Осми март” № 6;
– ул. “Никола Вапцаров” 47;
– ул. “Надежда” № 7;
– ул. “Александър Буйнов” № 1.
Периодично, с цел обновяване и обогатяване на дървесните видове, община Сандански залесява нови дървета, които всички ние трябва да пазим и ценим!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *