Обявиха конкурс за старши юрисконсулт в Община Сандански

Национални герои “оживяха” във Второ ОУ “Христо Смирненски” Сандански
November 24, 2017
Владиката на крак при жителите на с. Полето, осветява нов параклис
November 24, 2017

Община Сандански обяви конкурс за старши юрисконсулт. Заповедта за конкурса е обявена от кмета Кирил Котев.

Минималните изисквания към кандидатите е да са висшисти, с образователно-квалификационна степен „Магистър” в областта на социални, стопански и правни науки, с професионално направление „Право” и да имат поне година юридически стаж.

Предимство са компютърни умения и работа с правно-информационни системи. Конкурсът ще е в два етапа – решаване на тест и интервю с кандидатите.

Победителят ще организира правно-нормативно обслужване на дейността на община Сандански, ще дава становища по правни проблеми, ще участва в комисии, ще подготвя документи с правно значение.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *