Oбщинa Благоевград пpиeма зaявлeния зa вĸлючвaнe в мexaнизмa зa личнa пoмoщ

Братя Методиеви спечелиха 11 агнета от народни борби
July 27, 2019
Над 100 нови кашпи с многогодишна растителност красят Благоевград
July 29, 2019

Община Благоевград приема заявления за вĸлючвaнe в механизма за лична помощ.

Ползватели на услугата могат да бъдат хора с увреждане, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление с определен брой часове за лична помощ от Дирекция „Социално подпомагане“.

Документи за включване могат да бъдат подавани по настоящ адрес на лицето с увреждане. Те се приемат на Деловодството на Община Благоевград.

Комплектът следва да съдържа:

– заявление-декларация за включване в механизма за лична помощ, като в случай че то се подава трето лице, трябва да има приложено пълномощно.

-Направление, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“, с определения брой часове за линча помощ

-документ за самоличност.

Необходимите документи за кандидат-асистентите са: заявление-декларация за кандидатстване, автобиография, документ за самоличност.

Личен асистент може да бъде всеки, който не е поставен под запрещение и не е осъждан. В случай, че лицето с увреждания не е посочило асистент, Община Благоевград може да окже съдействие за намиране на подходящо лице от списък за кандидатите за асистенти. Предоставянето на лична помощ ще започне от 1 септември 209 г,. като заявления за включване в механизма ще се приемат и след тази дата.

Допълнителни разяснения могат да бъдат получени на телефони 073/884460, 0897015984.

Необходимите формуляри може да намерите в сайта на Община Благоевград в секция „Социални дейности“ → „Механизъм лична помощ“.

Leave a Reply

Your email address will not be published.