Нов специализиран микробус за хора с увреждания в Сандански

Коледен базар за малки и големи в Сандански
December 20, 2016
6-годишно момченце проговори на гроба на Преподобна Стойна
December 22, 2016

 

Подобряване качеството на живот и  достъпа до услуги на хора с увреждания над 65 години, които са в невъзможност за самообслужване – това е една от общите цели, които има проектът „Независим живот на гражданите на Сандански” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

Проектът стартира на 01.03.2016 г. и дава възможност за подобряване качеството на живота на хората с увреждания и възрастните над 65 години, като им осигури достъп до интегрирани социални услуги, съчетани с комплексни действия, насочени към осигуряване на качествена грижа в общността или в домашна среда.

За да бъде постигната равнопоставеност и да не бъдат дискриминирани хората с увреждания и тези над 65 г., се закупи специализиран микробус, адаптиран за хора с увреждания.

Превозното средство е категория М, 2016 г. Неговото закупуване ще гарантира равен достъп на целевата група, повишаване на жизнения стандарт на хората с увреждания и възрастните хора над 65 г. Новият автомобил ще им даде възможност да посещават обществени мероприятия, институции и здравни услуги, както и упражняване на техните граждански права, и правото на свободно придвижване.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *