Нов микробус за хора с увреждания в Сандански

Министър Нанков: АМ „Струма” ще бъде завършена през 2023 г.
September 29, 2017
25-километровият участък от АМ “Струма” до Сандански ще бъде пуснат до края на 2018 година
October 2, 2017

По-добро качество на живот на хора с увреждания се осигури с изпълнението на проект „Независим живот за гражданите на Сандански“,финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.

Лица в нужда имат по-добър достъп до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни. В тази група са хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване, с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и бедността. Проектът имаше за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.

Беше закупено специализирано транспортно средство – микробус, адаптирано за хора с увреждания. Стойност на проекта е 499 358.90 лева. С постановление на Министерски съвет от юли 2017 г. се осигурява държавно финансиране за продължаване на предоставянето на услуги от социалните асистенти и домашните помощници на лица с увреждания, самотно живеещи възрастни хора и такива в невъзможност да се самообслужват, до края на 2017 година.

kmeta.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *