Нов договор за саниране в гр. Сандански

Спектакълът „Яворов, Лора и Мина в часа на синята мъгла“ на сцена в Сандански
November 3, 2016
Община Сандански издаде вестник
November 3, 2016

На 28 октомври  2016 г. кметът Кирил Котев подписа в Министерство на регионалното развитие и благоустройството поредния договор за безвъзмездна финансова помощ за саниране на частни жилищни сгради.

Проектът BG16RFOP001-2.001-0169 – ”Повишаване на енергийната ефективност на сградите на ул.”Пирин ”№ 29-31, ул.”Христо Ботев”№ 7-9, ул.”Св.Св.Кирил и Методий” №17-19, ул.”Княз Борис І” № 5, ул.”Бистрица”№ 5, ул.”Александър Буйнов” №19, 21, 23; ул.”Юрий Гагарин”№ 2-4 и ул.”Асен Хадживасилев” №1“, е спечелен по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“, приоритетна ос 2 – „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони”, процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“  BG16RFOP001-2.001.

В подготвителната фаза на проекта жилищните сгради на гореспоменатите улици са обследвани енергийно и конструктивно, с цел издаване задължителните предписания за изпълнение. Строителната фаза следва да достигане клас на енергопотребление „С“, което означава:

  • Намаляване на разходите за енергия на сградите;
  • По-високо ниво на енергийната ефективност, което пряко допринася за намаляване на крайното енергийно потребление и газовите емисии;
  • Конструктивно стабилизиране на сградите включени в проектното предложение (там където е необходимо);

Обща стойност на проекта:  1 617 208.00 лева

Продължителност на проекта: 30 месеца

Начало: 26.10.2016 г.

Край: 26.04.2019 г.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.