Местната власт упълномощи кмета да представлява Сандански в МБАЛ “Югозападна” болница

Похвално! Деца върнаха изгубени пари в Сандански
March 29, 2018
Един урок за подражание – никога не забравяй от къде си тръгнал
March 30, 2018

На днешната сесия освен скандали, нападки и неудобни изказвания се взе и едно важно решение за гр. Сандански и главно за МБАЛ “Югозападна” болница.

Съветниците от ОбС Сандански избраха кметът Кирил Котев за представител на община Сандански в Общото събрание на съдружниците на МБАЛ “Югозападна” болница. В гласуването си те упълномощават кмета да отговаря от тяхно име по време на срещите между четирите болници, а именно Сандански, Петрич, Кресна и Струмяни. Като Сандански и Петрич са с дял по 49%, а Струмяни и Кресна с по 1%.

Общинските съветници решиха:

Определя Кирил Котев за представител на община Сандански в общото събрание на съдружниците на МБАЛ “Югозападна болница” ООД – гр. Сандански, като упълномощава същия да участва в Общото събрание, на което ще се обсъждат следните въпроси от дневния ред:

1. Разрешение за закупуване на ДМА (дълготрайни материални активи) на стойност над 20 000 лв. без ДДС на:
1.1 Рентгенов апарат  за отделението в гр. Петрич.
1.2 Диализни апарати за отделението по Хемодиализа в гр. Петрич.
1.3 Ехографски апарат за Кардиологично отделение в гр. Сандански.
1.4 Автомобили: 2 броя микробуси и 2 броя леки автомобили.
2 Обновяване на компютърните системи.
3 Осигуряване на финансиране на дейността на болницата през 2018г. чрез бюджетни субсидии.

В изброените точки не гласуваха партията на РЗС, които напуснаха по-рано, отсъстващи съветници за цялата сесия, а останалите гласуваха, които бяха на заседанието. Единствените гласували “Против” на всички точки бяха д-р Васил Попов и Георги Батев, на някои от точките и д-р Виолета Ждрапанска гласува “Против”, а Евгени Панайтов гласува с “Въздържал се” на всички точки, останалите съветници гласуваха “За”.

“Когато упълномощаваш представител на Общината да участва в Общо събрание на МБАЛ “Югозападна болница” ООД, трябва да му дадеш правомощия, които той да приложи. На предходната сесия, материалът отпадна именно, поради причината, че липсва конкретика в това, колко пари ще бъдат изразходвани за закупуването на исканите ДМА. От нас се иска да вземем едно решение, с което да дадем съгласие да бъдат закупени ДМА на стойност над 20 000 лв. без ДДС, без да имаме конкретика от/до. Не бе казано отново какви ще бъдат източниците на финансиране. Ако общото събрание вземат решение за закупуване на ДМА на стойност 1 000 000 лв., тогава какво следва да правим? Ще се иска дофинансирани от общините и ние като съветници откъде ще намерим нужните средства? Няма как да вземем решение, в което да гласуваме правомощия на Кмета от 20 000 лв. до безкрай.Когато не се знае откъде ще дойде финансирането, може да се премине и към кредит. Искахме чисто и просто да се конкретизират нещата и да се знае – диализни апарати – колко броя и на каква цена, ехограф – по същия начин и т.н. Търся просто конкретиката, това бе и доводът ми да гласувам “Против”, а също така още в самото начало още не бях съгласен с обединението, което се получи между болниците, тъй като не смятам за добра идея да се съюзяваш с фалирал съдружник. Искам да има максимален праг на инвестицията.” сподели съветникът Георги Батев.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *