Изпит в област Благоевград на 23.04.2016г. в Професионална техническа гимназия,гр.Сандански

„Благоевград блус и джаз фестивал 2016”
March 24, 2016
Първата група бежанци мина през с. Кулата
March 28, 2016

Техническия университет  –СОФИЯ по традиция отново  ще  проведе кандидат-студентски  изпит в сградата на Професионална техническа гимназия, град Сандански  за  удобство на всички желаещи в областта.  Специалностите, които се предлагат са с програми и планове за обучение с актуална тематика, съставени в тясна партньорска връзка между Техническия университет и представители на бизнеса за придобиване на необходимите знания и умения в постигане на по-добро качество на образованието, отговарящо на нуждите на съвременното производство.

На този кандидат студентски изпит през 2015г., от 310 завършващи ученици средно образование в Сандански положиха изпит 60 ученика.

Кандидат –студентският изпит е резултат от доброто сътрудничество между ТУ-София и ПТГ.

Практиката в сферата показва, че този вид сътрудничество дава добри резултати, професионална насоченост и уплътнява още повече връзката. Между средно и висше образование.

Фактът , че ПТГ е избрано за училище, където се провежда изпитът , говори за авторитета и традициите на Гимназията. Самата гимназия подготвя технически специалисти , които продължават образованието си в сферата на технологиите . Организацията и провеждането на изпита дават индикация за перфектна комуникация между технически училища и университети. Време е в сферата на проф. образование, този вид комуникация да стане нещо обичайно.  От това ще спечелят не само учебните заведения, но и бизнеса, който има нужда от подготвени технически кадри.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *