Георги Батев: Община Сандански трябва да стимулира раждаемостта сред бъдещите млади родители!

Марио Василев спази своето обещание
January 24, 2016
Атанас Лазаров и новият кмет на с. Дебрене зарязаха лозята
February 1, 2016

Георги Батев: Бюджет 2016 го окачествявам като „бюджет на кърпежите“. Няма нищо иновативно и насочено към реалните проблеми на община Сандански. Направих си труда да се запозная с бюджетите на другите общини и попаднах на интересни предложения. В община Девин, например, общинските съветници гласуваха да се стимулира раждаемостта. Конкретното ми предложение е следното: Да дебатираме около възможностите за финансиране и стимулиране на раждаемостта. Всяко семейство да получава по 3 000 лв. за новородено бебе, като бъдат изплащани на 3 етапа по 1000 лв. – при раждане, при постъпване в детска градина и при постъпване в първи клас. За да се опазим от многодетността при ромите, ще възложим конкретни условия – и двамата родители да имат завършено средно образование, да са пълнолетни и да имат минимум 3-годишен трудов стаж. Смятам, че големият спад в естествения прираст на населението в община Сандански е жизнено важен и смея да твърдя, че по този начин, ще вдъхновим много млади хора да се престрашат и да започнат изграждането на свое семейство. Финансовият проблем е водещ фактор, тъй като несигурността за наличието на приходи сковава младите хора. За 2015 г. в две от най-големите села на територията на община Сандански – Катунци и Петрово има родени само 2 бебета. Средствата трябва да дойдат от ограничаване на капиталовите разходи в бюджета, от по-голяма събираемост на местните данъци и такси, от продажбата на имоти общинска собственост.
Това заяви общинският съветник на днешната редовна сесия на Обс- Сандански.

Leave a Reply

Your email address will not be published.