Банско шампион по ОП „Околна среда“

Приключиха ремонтите в два пенсионерски клуба в Петрич
November 14, 2017
Баба от Сандански “подари” 1 500 лв. на измамници
November 14, 2017

46 договора на обща стойност 786 млн. лв. се изпълняват в момента по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в страната.

Безвъзмездното финансиране представлява 22,7% от бюджета на ОПОС.

Две са общините на територията на Благоевградска област, които изпълняват проекти по програмата в момента, съобщават от Областен информационен център – Благоевград.

Едната от тях е Банско с втората фаза на своя мега проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ“. Проектът е на стойност над 33 млн. лв., от които над 26 млн. са безвъзмездна финансова помощ по програмата.

Дейностите по проекта се изпълняват и в момента като те включват изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежата на гр. Банско, както и изграждане на нова пречиствателна станция за отпадъчни води, която да обслужва града.

Предвидено е завършване на строително-монтажните работи в източната и западната части на Банско, засягащи ВиК мрежата, както и завършване на работите по ПСОВ, включително външните ѝ връзки.

Отделно от това, като специфичен компонент на работите е и цялостно завършване на корекцията на река Глазне с цел предпазване от заливане на площадката на пречиствателната станция. Първата фаза на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ“, която беше изпълнена през предходния програмен период, беше на стойност 50 млн. лева.

Финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“ спечели и община Благоевград. 98 хил. лева, които са 100% безвъзмездна финансова помощ по програмата, ще бъдат инвестирани в актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на общината.

Изпълнението на проекта стартира в средата на тази година и трябва да приключи до края на 2018 г.

От началото на програмния период на бенефициентите на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ са изплатени над 157 млн. лв. (4,54% от ресурса на ОПОС).

Изплатените суми съответстват на планираните и се извършват в срок, като стриктно се следи да не се допуска забавяне при възстановяването на извършените от бенефициентите разходи.

Leave a Reply

Your email address will not be published.