60 млн. лв. проектобюджет на община Благоевград за 2018 г.

Бутнаха жена на пешеходна пътека в Петрич
January 3, 2018
Катастрофа на „14-ти полк” в Благоевград, няма пострадали!
January 3, 2018

60 млн. лв. е проектобюджетът на община Благоевград за 2018 г., от тях за държавни делегирани дейности се предвиждат 33 млн. лв., с 4 милиона повече от 2017 г., а за местни дейности и делегирани държавни дейности с дофинансиране от местни приходи са 27 милиона лева, с 1 млн. повече от началния бюджет на изминалата година.

Държавната субсидия е с 15,8% ръст спрямо 2017 г., като най-сериозно увеличение от 27%, или 2 871 000 лв., се заделят за здравеопазване, а 18% повече от миналата година , което е 23 277 000 лв., се залага за сектор „Образование“. Разликата основно е заради ръста на минималната работна заплата.  Разходите за Общинска администрация се предвижда да са 2 227 000 лв., с 12% повече от предходната година.

Зам. кметът по икономиката на община Благоевград Иво Николов заяви, че с малко, но задължително ще се повишат заплатите, които са около, но над минималната заплата, като се запазва правилото за диференциация на възнагражденията. 265 000 лв. се залагат за отбрана и сигурност, парите за социални дейности се запазват без промяна – 2 964 000 лв., а за култура се предвиждат 1 515 000 лв., което е с 12% ръст спрямо 2017 г.

Очакваните приходи по европейски проекти и международни програми са в размер на 39 541 517,56 лв. От тях собственото финансиране е едва 495 045,86 лв., а планираните постъпления са в размер на 39 080 892,90 лв. Възможно е част от очакваните постъпления да станат факт през 2019 г., тъй като зависят от процедури, свързани с възможности за обжалване и удължаване на срокове. С национални средства в размер на близо 23 млн. лв. се изгражда и новото депо за отпадъци, което по план трябва да приключи до края на август. За компостиращата и сепарираща инсталация са предвидени 10 млн. лв., част от тях обаче ще преминат и в 2019 г.

В списъка с най-важните и неотложни капиталови разходи на община Благоевград за 2018 г. е включено изграждане на спортни площадки в двора на Средното училище с изучаване на чужди езици и на ХІ основно училище на обща стойност от 94 400 лв. Планират се средства за работен проект за укрепване на стоманен водопровод в кв. „Освобождение“, както и за изграждане на ВиК на улиците „Руен“, „Независимост“, „Съединение“, „Черно море“,“Роден край“, на ул. „Марица“ и ул. „Търново“, които предстои да се изградят по европейски проект. Общата сума за съфинансиране на европейските проекти от бюджета на община Благоевград за 2018 г. е 916 068 лв., в това число и 30 000 лв. за отводняване при реконструкцията на площад „Г. Измирлиев“ и подплощадното пространство. Преходните обекти от 2017 г., по които продължава работа и през 2018 г., са  ул. „Хр. Смирненски“, която е в ремонт, и ул. „Илинден“ в с. Рилци, улиците „Бяло море“, „Владая“, „Възрожденска“, „Панайот Хитов“ и „Хан Крум“ в района на зоопарка, ул. „Я. Сандански“ в с. Покровник“, както и конструктивен проект за подпорни стени на ул. „Кресна“.

368 000 лв. се предвиждат от бюджета и за изграждане на площадка в с. Бучино за разделно събиране на отпадъци от домакинствата заедно с авторския и инвеститорски контрол. Общината е длъжна да предвиди такова депо до влизането в експлоатация на  новото регионално депо, информира зам. кметът по икономиката Иво Николов. Той обясни, че на тази площадка отпадъкът трябва да се сепарира поне частично, за да отговаря на изискванията за депониране в други регионални депа. „Може да не се наложи изграждането на такава площадка, ако се намери друг вариант за частично сепариране на отпадъците, но въпросът още не е уточнен и затова трябва да имаме предвидени средства. Много е възможно тази сума да се редуцира до много по-малка, но това ще го разберем до приемане на бюджета и ще се заложи нужната сума.“

170 000 лв. се заделят и за  изграждане на карантинна сграда от 40 кв.м в зоопарка, както и клетки за маймуните, лъвовете, дивата свиня, благородния елен, муфлона и ламата, които да отговарят на изискванията на лиценза, за да не бъде отнет.

Очакванията са за ръст от 16% на собствените данъчни приходи на общината и размерът им да достигне 9 075 100 лв. Близо 12 млн. лв. се предвиждат да са неданъчните приходи в хазната, като на минус от 1 080 000 лв. се залага само внесеното ДДС и др. данъци върху продажбите. Очакваните приходи от ползване на детски градини са за 1 135 000 лв., а от ясли към 285 000 лв. От пазари, тържища и панаири се предвиждат приходи около 45 000 лв., за битови отпадъци се очакват постъпления в хазната от 5 млн. лв., а 675 000 лв. са планираните приходи от глоби, санкции, обезщетения и наказателни лихви. Общият размер на приходите от местни дейности, който се залага, е 26 875 400 лв.

Обществено обсъждане на проектобюджет 2018 на община Благоевград е обявено в четвъртък /4 януари/. Проектът е огласен на сайта на общината и всеки може да се запознае с него. По време на обсъждането на бюджета всеки може да вземе отношение. Граждани и организации могат да поискат да се включат други, по-спешни обекти и да се направи промяна в планираните дейности. Отчетът за изпълнение на бюджет 2017 ще е готов към 15 януари и тогава ще може да се правят сравнения с 2017 г. Окончателната рамка на бюджета на Благоевград за 2018 г. ще определят общинските съветници.

Leave a Reply

Your email address will not be published.