446 първокласници в община Петрич за новата учебна година

Огнеборците от Сандански гасиха пожари в с. Дамяница и с. Ново Делчево
August 27, 2019
Последна сесия на ОбС- Сандански за този мандат
August 27, 2019

446 ученици са записани в първи клас в община Петрич за новата учебна година. От тях в града ще бъдат 308 първокласници, а в училищата на селата 138 първокласници. Без записани първокласници за втора поредна година е ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Кулата.

В сравнение с предходната учебна година броят на първокласниците е с 22-ма ученици повече. Броят на самостоятелните паралелки във всички 16 общински училища с брой на децата под минималния (18 ученици) за предстоящата учебна година се увеличава: 2018/2019 са били 29, а тази учебна година ще бъдат 35. Увеличен е и броя на самостоятелните паралелки с брой на учениците в тях под 10 – 2018/2019 са били 7, а тази учебна година ще бъдат 10.

В две общински училища – „Св. Св. Кирил и Методий“ в с. Кулата и ОУ „Екзарх Йосиф“ с. Михнево ученици ще се обучават и в слети паралелки. През 2018/2019 учебна година учениците, които се обучаваха в 18-те училища на територията на общината бяха 5 537, от тях в дневна форма 5140, а с подготвителните групи – 5 368. Учениците в самостоятелна, задочна и индивидуална форма са били 169. Очаквания брой на ученици през 2019/2020 г.е около 5 300 в дневна форма, с подготвителни групи – 5 450, а в други форми на обучение около 150. Това означава общо около 5600 ученици, което отчита нарастване на броя на учениците в община Петрич.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *