29-ноември! Извънредна сесия на ОбС – Сандански

Почина легендата на българското кино Стефан Данаилов
November 27, 2019
Коледа в музея – работилничка за децата на град Сандански
November 27, 2019

Общински съвет – Сандански на извънредно заседание на 29.11.2019 г. /петък/ от 09.00 часа при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Вх.№ 779/26.11.2019 г. – Предложение от Николай Шаламандов – Председател на Общински съвет – Сандански, относно кандидатстване на община Сандански с проектно предложение за „Рехабилитация и модернизация на системата за външно изкуствено осветление на община Сандански“.

2. Вх.№ 780/26.11.2019 г. – Предложение от Николай Шаламандов – Председател на Общински съвет – Сандански, относно откриване на процедура по избор на съдебни заседатели за Районен съд – Сандански.

3. Вх.№ 781/26.11.2019 г. – Предложение от Николай Шаламандов – Председател на Общински съвет – Сандански, относно изменение в състава на постоянните комисии в Общински съвет – Сандански.

4. Вх.№ 778/26.11.2019 г. – Предложение от Явор Аргиров – Председател на временната комисия за организиране и провеждане на конкурс за избор на управител на „Стройкомтранс“ ЕООД, относно изменение в състава на временната за организиране и провеждане на конкурс за избор на управител на „Стройкомтранс“ ЕООД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/НИКОЛАЙ ШАЛАМАНДОВ/

Leave a Reply

Your email address will not be published.