С пресконференция приключи един успешен проект на община Сандански с колегите им от Ново Село

Всички победители на фестивала “Сандански пее, заиграва – Пирина разлюлява”
October 15, 2018
Столична фирма напъва да стори крематориум край Кърналово, местните на бунт
October 16, 2018

На заключителна пресконференция, провела се в Ново Село, Република Македония, официално приключи изпълнението на проект „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“. Същият бе реализиран от Община Сандански, в партньорство с Община Ново село и съ-финансиран от Програма „Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Македония“ 2014-2020, ССI №2014ТС1615СВ006.

С реализирането на този проект на стойност от 396 861, 18 евро, изцяло бяха обновени две детски заведения – Детска градина „Зорница“ в с. Дамяница, Община Сандански и Детска градина „Сонце“ в Ново село, Р. Македония.

На конференцията бяха представени всички реализирани в  периода от 24 месеца дейности по проекта, а именно:

  • Ремонтиране на детските заведения, с прилагане на мерки за постигане на енергийно ефективна среда /подмяна на врати и прозорци, саниране, ремонт на покрива, подобряване на водоснабдителната и канализационната система, поставяне на слънчеви колектори и LED осветление/, с което пък се подобряват условията за обучението на най-малките;
  • Обмяна на опит и добри практики, посредством провеждане на семинари и обучения с участието на ученици, родители и преподаватели – „Бъди Еко“, „Да пестим енергия“ и „Бъди ефективен“ са успешно проведените интерактивни събития
  • Изложба с детски рисунки, на която децата показаха какво са научили за опазването на околната среда и ролята на енергийната ефективност;
  • Изработване на уеб сайт, който дава информация за проекта и съвети за постигане на енергийна ефективност у дома.

На заключителната среща присъстваха екипите по проекта от българска и македонска страна, представители от ремонтираните детски градини. Специално приветствие отправи зам.-кметът на Община Сандански – г-жа Зорица Органджиева, която пожела да има повече деца и всички да имат възможност да се обучават и възпитават в условия като създадените в двете детски заведения, след реализиране на проект „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“.

Събитието бе последната дейности по проект с референтен № CB006.1.11.199 и наименование: „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“, който е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006.

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония,  CCI No2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност  единствено на Община Сандански и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *