Солени глоби за нерегламентирано изгаряне на отпадъци в Благоевград

Първи случаи на африканска чума по дивите свине в Кюстендилско
November 22, 2019
Атанас Стоянов премахва пропусквателния режим в Община Сандански
November 22, 2019

Кметът на Благоевград- инж.Румен Томов издаде заповед, с която забранява нерегламентираното изгаряне на излезли от употреба гуми, отработени масла, отпадъци от текстил и други леснозапалими материали, тъй като това е процес, при който се отделят вредни емисии в атмосферата, които са канцерогенни.

Юридически лица и еднолични търговци, които нарушават заповедта ще бъдат санкционирани със суми в размер от 1400 лв. до 4 000 лв.

Физически лица ще бъдат глобявани в размер от 500 лв. до 3 000 лв.

Издадената заповед има за цел да намали замърсяването на атмосферния въздух, който в последните години е сериозен проблем за благоевградчани.

Контрол по изпълнение на заповедта е възложен на инж. Емилия Тунева – заместник-кмет по строителството и сигурността на Община Благоевград.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *