Служители на звено „Домашен социален патронаж“ в Петрич ще питат и за нуждата от лекарства

Дават по 1 000 лв. на всяко медицинско лице, което се бори с коронавируса
March 15, 2020
Румен Томов отговори на Андон Тодоров: Не е уместно по време на криза да се прави пиар
March 15, 2020

Работещите в звено „Домашен социален патронаж“ при доставянето на храната на нуждаещите се в община Петрич ще питат живеещите сами и в невъзможност да се движат възрастни хора за нуждата им от лекарствени продукти. Кметовете и кметските наместници ще съдействат за доставянето на лекарствата по селата, а в града служители на Общинска администрация ще ги носят до адрес. Услугата за доставянето на храната ще се извършва в съответствие с всички хигиенно-санитарни изисквания и засилен контрол в т.ч. задължително с предпазни медицински маски и ръкавици от работещите в звено „Домашен социален патронаж“.

Няма да се влиза в домовете на хората, които са в състояние да се движат. Ще се влиза особено прецизно без да се осъществява пряк контакт единствено при възрастните хора, които са в невъзможност да се обслужват и нямат близки хора при себе си. Това е разпореждането на кмета Димитър Бръчков. Още от утре храната, която се доставя от Домашен социален патронаж вече ще бъде в еднократни съдове за употреба. Припомняме, че преди три години беше разширен обхвата на социалната услуга, за да се стигне до всички уязвими групи и в селата на община Петрич.

При необходимост за връзка със звено „Домашен социален патронаж“ – тел. 0745/6 10 62!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *