ПОХВАЛНО! Таксите за детските ясли и градини в община Сандански се намаляват с 50 %

Доброволци възстановиха покрива на манастир “Света Богородица”
November 9, 2020
Страхотна новина! Сандански ще има нова детска градина!
November 10, 2020

Таксите за детските ясли и градини в община Сандански се намаляват с 50 %.

От този месец /ноември/, таксите за детските ясли и детските градини в Община Сандански се намаляват с 50% .

По предложение на кмета Атанас Стоянов, Общински съвет – Сандански одобри изменения в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, свързани с таксата, която родителите ежемесечно заплащат за посещение на дете в детска ясла и градина. Новите такси са стъпка към подпомагане на младите семейства, които до сега заплащаха месечно 44 лв, а от този месец сумата е наполовина – 22 лв. месечно. За целодневни детски градини за децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка на 5 и 6 години, таксата от 38 лв. се намалява на 19 лв. месечно. Същевременно таксата за млечна кухня, също се намалява и от 1,7 лв., става 1 лв. дневно.

Намалените такси няма да бъдат допълнителен разход за детските ясли и градини, а ще се финансират от общинския бюджет.

Целта на въведените промени, е чрез поетапното намаляване до пълното отпадане на таксите за всички деца, Община Сандански да предоставя равен достъп и по – качествени грижи и възпитание на най-малките.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *