Пореден скандал се оформи в общината относно бъдещето на парк “Свети Врач”, град Сандански

Наско е бил открит премръзнал и загинал от студ
January 26, 2022
(СНИМКИ) Атанас Секулов спечели приза “Подари надежда” в град Сандански
January 26, 2022

Общинският съветник Явор Аргиров поиска думата след нападките по негов адрес в публичното пространство, ето какво ни сподели той:

Във Връзка със медийните публикации и неверни внушения относно неодобрението на ПУП за парк “Свети Врач” от Постоянната Комисия по Устройство на Територията и опасенията на съгражданите ни че едва ли не утре ще влязат багери в парка и ще започне масово строителство, искам да кажа следното:

  1. Явор Аргиров като председател е един административен ръководител на заседанията на самата комисия и неговата воля не е по силна от волята на всеки един от останалите членове на комисията.

  2. Комисията е във седем членен състав и решенията се взимат чрез гласуване и чрез оформяне на дадено мнозинство

  3. Всички членове на самата комисия са интелигентни и уважавани хора с различни партийни принадлежности. Те са избрани мажоритарно за общински съветници и носят своята отговорност пред избирателите им.

На заседанието провело се на 24.01.2022 г. от 9.00 часа бе разгледан Подробния Устройствен Пан за парк “Свети Врач”.

На заседанието освен членовете на комисията присъстваха Главния Архитект на общината и Директор Дирекция ТСУ.

При направените разисквания се стигна до извода, че така предложения за одобрения ПУП за парка няма да издържи при една евентуално съдебна процедура и ще бъде отменен от съда поради факта че самия ПУП не е съгласуван с Агенцията по Геодезия Картография и Кадастър, което е задължително условие по действащата нормативна база в Република България.

Комисията установи че във предложения ПУП има пропуски , а именно:

  • В предложения проект се предвижда обединяването на общинските имоти в едно с частните имоти , в едно с държавния имот – реката, в един Урегулиран Поземлен Имот, в който имот общината , държавата , както и собствениците на частните имоти ще бъдем съсобственици , което ще затрудни бъдещи инвестиционни намерения на общината в тази зона като например – изграждане на подземна напоителна система на парка, – изграждане на LED осветление на парка, реконструкция или ремонт на езерото , изграждане на обществени тоалетни и много други, тъй като за всяко нещо ще трябва да се търси нотариално съгласие от останалите собственици на Урегулирания Поземлен Имот.

  • Във предложения ПУП за парка не бяха предвидени трасета за минерални води от резервоара в близост до Интерхотел Сандански и това би възпрепятствало бъдещи инвестиционни намерения на частни инвеститори – хотелиери , които биха искали да прекарат такива водопроводи.

  • Във предложения ПУП за парка не беше предвидено трасе за канализация по западния бряг на река Санданска Бистрица, която канализация е крайно належаща поради факта че отпадните води от тоалетните пред градския стадион се изливат направо в реката а и сградите над ресторант „Байкал“ няма къде да отведат отпадните си води поради факта че са под нивото на прилежащата им улица.

  • Мястото което е предвидено за изграждане на православен храм /мястото над Интерхотел Сандански – там където се разполага цирка/ не е отделено в самостоятелно УПИ , а Българската Православна Църка поставя условие и желае местата в които има черкви да им бъдат прехвърляни безвъзмездно.

  • През имота предвиден за изграждане на нов спешен център – „Бърза Помощ“ в момента преминава водопровода който захранва Плувния Интернат. Във предложения ПУП не е предвидено преместването на този водопровод , който е с голям диаметър и това би затруднило евентуалното изграждане на новия спешен център.

Комисията заедно с експертите от общинска администрация присъствали на заседанието констатирахме и много други неточности във предложения проект за ПУП за парк Св. Врач и във тази връзка напълно единодушно Постоянната Комисия по Устройство на Територията взе решение с което да се поканят проектантите и да им се възложи да преработят проекта съобразно констатираните неточности.

Ясно заявявам , че постоянната комисия по Устройство на Територията в едно с Главния Архитект на общината и Директора Дирекция ТСУ, твърдо стоим зад запазването на целостта на парка ни такъв какъвто го познаваме, и всички твърдо и явно ще се противопоставим на всеки който желае разрешаването на строително монтажни действия на територията му.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *