ПОКАНА! Обществено обсъждане за определяне на начина на функциониране на автогарите в община Сандански

Петричанин разби главата на 15-годишен
June 20, 2022
Група “Сигнал” препълниха Летния театър в Сандански
June 20, 2022
По предложение на Общинска администрация – Сандански, Общински съвет – Сандански следва да вземе решение за определяне на начина на функциониране на автогарите в община Сандански.
Автогарите са съществена част от всяка система на публичен транспорт. Всеки ден през тях преминават хиляди хора, които пътуват до работните си места, до училище, за да ползват здравни, социални и други услуги, да напазаруват или прекарат свободното си време. Освен това град Сандански и региона са атрактивна и посещавана туристическа дестинация. Една не малка част от тези туристи пристигат ползвайки обществен транспорт, включително автобусен. Техният облик и състояние са от особена важност, за да предоставят комфортна и благоустроена среда, на пътници, посрещачи и превозвачи.
На територията на град Сандански, към момента са изградени и лицензирани две автогари за автобусни превози – една в централната част на град Сандански на ул. „Малешевска“ № 8 и една на бул. „Тодор Каблешков“ №2 в непосредствена близост до Спортната зала на град Сандански.
С оглед на важното значение на обществените превози в живота на гражданите и гостите на община Сандански, изготвеното предложение за начина на функциониране на автогарите в град Сандански се представя на вниманието на всички заинтересовани страни.
На основание чл. 66 от Административнопроцесуален кодекс, предварително обявяваме за обществено обсъждане подготвения и предложен проект на Решение на Общински съвет – Сандански:
На основание чл.17 ал.1 и ал.4 т.1, чл. 20 ал.1 и чл.22 от Закона за автомобилните превози, както и на основание чл.21 ал.1 т.13 и ал.2 от ЗМСМА
Общински съвет – Сандански взима следните решения:
1. Автобусите, обслужващи маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската транспортна схема имат в град Сандански за начална и крайна спирка – Автогара на бул. „Тодор Каблешков“ №2 (по републиканската транспортна схема това са автобуси, които тръгват от град Сандански за столицата град София и обратно пристигат от град София в град Сандански)
2. Автобусите, обслужващи маршрутни разписания на автобусни линии от областната транспортна схема имат за начална спирка – Автогара на бул. „Тодор Каблешков“ №2. (по областната транспортна схема това са автобуси, които тръгват от град Сандански за областният център град Благоевград, за град Кресна и за село Струмяни и обратно пристигат от град Благоевград, град Кресна и село Струмяни в град Сандански).
3. Автобусите, обслужващи маршрутни разписания на автобусни линии от общинската транспортна схема имат за начална спирка – Автогара на ул. „Малешевска“ №8. (по общинската транспортна схема това са автобуси, които тръгват от град Сандански за селата в община Сандански и обратно от селата в община Сандански за град Сандански).
4. Автобусите, обслужващи маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската транспортна схема, преминаващи транзитно през град Сандански като междинна спирка следва да преминават през Автогара на бул. „Тодор Каблешков“ №2. (по републиканската транспортна схема това са автобуси, които тръгват от град Петрич и от село Кулата за столицата град София или обратно от град София за град Петрич или село Кулата).
5. Автобусите, обслужващи маршрутни разписания на автобусни линии от областната транспортна схема, преминаващи транзитно през град Сандански като междинна спирка следва да преминават през Автогара на бул. „Тодор Каблешков“ №2. (по областната транспортна схема това са автобуси, които тръгват от град Петрич или село Първомай за областният център град Благоевград или обратно от град Благоевград за град Петрич или село Първомай).
6. Предлагаме за улеснение на жителите и гостите на община Сандански, във връзка с постъпили техни писмени предложения за по-добро обслужване на пътуващите, да се осигури постоянна ежедневна връзка (шатъл бус) между двете автогари в интервала от 06:30 часа сутринта до 18:30 часа вечерта. Шатъл бус услугата между двете автогари следва бъде безплатна и да бъде с честота на пътуване не по-малка от 12 курса на ден, във всяка една посока, като бъде съобразена със заминаващите и пристигащи автобуси.
7. При бъдещото развитие на системата за градски транспорт в Сандански, да се търси допълнително интегриране на всички значими точки за обществен превоз – като автогари и жп. гари в тази система, с оглед подобряване на възможностите за пътниците и връзката между отделните видове транспорт – жп., автобусен междуселищен и градски транспорт.
Мотиви за предложеното решение:
Обществения транспорт и неговото развитие са важен елемент в съвременното развитие и постигане на изискванията на намаляване на трафика от лични превозни средства, замърсяването на въздуха с газови емисии и фини прахови частици, и намаляване на шума.
Предложението за решение, ще допринесе за ограничаване навлизането на по-големите автобуси, извършващи обществен превоз на пътници от републиканската и областната транспортна схема, в централната градска част на Сандански, което ще има благоприятно влияние върху трафика и ще ограничи замърсяването.
Предложения шатъл бус движещ се регулярно само между двете автогари, по предварително обявен график, ще бъде в улеснение на пътниците, които ще могат да правят бърз и улеснен трансфер между двете автогари, както и да имат лесен достъп до централната градска част. Услугата следва да бъде безплатна за всички осъществяващи трансфер между двете автогари.
В настоящия планов период 2021 -2027 се предвижда, с помощта на европейски средства и последващо развитие на системата за градски транспорт в Сандански, която ще позволи логическо интегриране на отделните видове транспорт – железопътен и автобусен транспорт, която да позволява комфортно и бързо прехвърляне на пътниците на съществуващите автогари и жп. гари в тази система.
Във връзка с гореизложеното и на основание чл.69 от Административнопроцесуален кодекс, изискващ провеждане на обществени обсъждания в областта на развитието и устройството на важни за местните жители въпроси, като системата за обществен транспорт на територията на община Сандански, Ви каним за участие в обществено обсъждане на представеното предложение за решение за функциониране на двете автогари.
Община Сандански кани всички граждани, юридически лица и организации, както и всички заинтересовани лица да вземат участие в обществено обсъждане на проекта на Общественото обсъждане ще се проведе на 26.07.2022 г. от 18.00 часа в Големия салон на Културния дом на площад „България“ в град Сандански.
Достъпът е свободен!
Ваши становища и/или предложения бихте могли да дадете, както следва:
А/ по електронен път на е-мейл адрес: oba@sandanski.bg
Б/ на място чрез Административния център при Общинска администрация – Сандански /чрез деловодство/
Всички постъпили предложения, включително постъпили предложения и становища преди публикуването на настоящата покана за обществено обсъждане ще бъдат обобщени публикувани на уеб сайта на община Сандански – www.sandanski.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published.