Покана за участие в изложба: ,,Енергийната ефективност през детските очи’’

Дунав подписа с футболист от Петрич
June 11, 2018
Инцидент с вертолет Ми-17 е станал в района на летище Крумово
June 12, 2018

 

Община Сандански организира изложба с детски рисунки на тема Енергийна ефективност. На събитието ще бъдат изложени 140 творби на малки художници от детските градини в община Сандански (България) и община Ново село (Македония).

Посетилите изложбата ще могат да се докоснат до света на децата и как изглежда тази иначе скучна тема енергийна ефективност през техните очи.

Събитието се организира като част от дейностите по проект с референтен № CB006.1.11.199 и наименование: „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“, който е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006.

Изложбата ще се проведе на 20 юни 2018 г. в Епископска Базилика, гр. Сандански, общ. Сандански с начало от 10.00 ч. (местно време).

С оглед логистичната организация, моля да заявите Вашия интерес за участие в срок до 18.06.2018, 17:00 ч., на електронна поща: p.kostadinova@sandanskibg.com

Тази публикация е направена с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България- Бивша Югославска Република Македония,  CCI No2014TC16I5CB006. Съдържанието на публикацията е отговорност  единствено на Община Сандански и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата

Leave a Reply

Your email address will not be published.