Повече докторанти в ЮЗУ от новата учебна година, стипендията е 500 лв.

Правителството отпусна нови 60 000 лв. за „Хераклея Синтика“ край Петрич
August 29, 2018
Нанков: Ще има наказани за катастрофата край Своге
August 30, 2018

През новата учебна година Югозападният университет „Неофит Рилски“ ще приеме 97 докторанти в редовна форма и 21 докторанти в задочна форма на обучение. Новите бройки по държавна поръчка са разпределени в научни специалности в областите педагогически, природни, хуманитарни, правни, стопански, социални науки, здравеопазване и спорт, изкуства.

„От 53 институции в България, където се провежда докторантско обучение, нашият университет е на трето или четвърто място по отпуснат брой финансирани места“, похвали се заместник-ректорът по научно-изследователската дейност и докторантското обучение проф. д-р Георги Апостолов. По думите му, това е трайна тенденция през последните години, акредитирани са 78 програми.

“Стипендията за докторантите е 500 лв., доскоро тя беше 450 лв. Но това не е единственият стимул, който те ползват. Нашият университет предоставя всяка година на всички редовни докторанти по 600 лв., а на задочниците по 300 лв., за научните им изследвания. Докторантите участват и във вътрешно университетските научно-изследователски проекти, като по този начин им се осигуряват допълнителни финансови средства и материална помощ под формата на компютри, консумативи, командировки и т.н.“, каза за Радио Благоевград проф. д-р Георги Апостолов

На докторантите се осигуряват средства и за публикации в научни издания. Освен богатия библиотечен фонд на университета, младите учени могат да си набавят информация и чрез абонамента на висшето училище за електронни и световни бази. На всички докторанти също се осигурява и безплатно обучение по английски език, както и безплатни уроци по управление на проекти.

362-ма са в момента докторантите, които се обучават в Югозападния университет „Неофит Рилски“, от които 77 са чужденци от 10 страни. Всички те могат да участват и в програма Еразъм+.

„Осигурили сме около половин милион евро за мобилности на студенти, преподаватели и докторанти“, каза още заместник-ректорът.

Кандидатите за докторска степен трябва да имат задължително завършена магистърска степен. Необходими документи:

– Заявление до Ректора за участие в конкурса (свободен текст).

– Автобиография (европейски образец).

– Дипломата за завършена образователно-квалификационна степен „магистър“ и приложението към нея (ксерокопие и оригинал).

– Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище.

– Мотивационно писмо за участие в конкурса (свободен текст).

– Медицинско свидетелство.

– Други документи, удостоверяващи интересите и постиженията им в съответната научна област.

– Документ за платена такса за участие в кандидат- докторантския конкурс.

Всички документи се представят приложени в папка в стая 106 на ректората на университета от 8 до 17 часа всеки делничен ден. Крайният срок за подаване на документите е 17 октомври.

Leave a Reply

Your email address will not be published.