От 1 юли започва приемът на документи за записване на деца в детските градини на Община Сандански

Последни два дни с 5 % отстъпка при плащане на Местни данъци и такси
June 29, 2020
Петък и събота “Капачки за бъдеще” на пл. “България” в Сандански
June 30, 2020

От утре, 1 юли 2020 г. започва приемът на документи за записване на деца в детските градини на територията на Община Сандански. Подаването на заявления ще продължи до края на месец юли, като необходимите документи се подават в детското заведение, за което се кандидатства.

Графикът за организация на прием и записване на деца в детските градини претърпя промени, поради въведеното извънредно положение, с което сроковете бяха актуализирани, както следва: Подаване на заявления за прием на деца в детските градини – от 1 до 31 юли 2020 г.

Изготвяне и утвърждаване на списъци с класираните деца при реализирания прием в детската градина на първи етап на класиране – до 20 август. Записване на детето в детската градина чрез подаване на Декларация по образец – до 30 август. Обявяване на незаетите места след първи етап на класиране – до 3 септември.

Попълване на незаетите места след първи етап на класиране – до 4 септември. Обявяване на списъците с новоприетите деца в детската градина на видно място, както и на сайта на Община Сандански – на 11 септември.

Кандидатите подават заявления за кандидатстване до директора на детската градина, което важи при кандидатстване за всички детски градини на територията на Община Сандански.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *