От началото на октомври има 20 пожара свързани с отоплителния сезон, 11 са в контейнери за смет

Безплатното кино в Сандански събра общо 700 деца
December 20, 2018
С дарения от Холандия бяха подпомогнати нуждаещи се от община Сандански
December 21, 2018

 

От началото на месец октомври служителите на Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Сандански са погасили 20 пожара, свързани с отоплителния сезон. 11 от пожарите са в контейнери за смет, като причината за възникването им е изхвърляне на неизстинала сгурия в тях. Пожарите в комини са 7 (предизвикани от непочистени сажди), а два са възникнали в резултат на неправилно ползване на отоплителни уреди (печки). В тази връзка отново се припомнят отново се припомнят основните правила за пожарна безопасност:

1.Димоотводните тръби (кюнците) да се укрепят стабилно;
2. Комините да се почистват от сажди;

3.Не разпалвайте печките с леснозапалими течности (бензин, нафта и др.);
4.Никога не изхвърляйте неизстинала сгурия там, където има горими отпадъци;
5.Не оставяйте за сушене около печки и отоплителни уреди дрехи и др. горими материали;
6.Упражнявайте постоянен надзор над децата. Никога не ги оставайте сами вкъщи при работещи отоплителни уреди! Никога не ги заключвайте! Средствата за запалване на отоплителните и нагревателните уреди – кибрити и запалки, трябва да се съхраняват на недостъпни за децата места!

 

Във връзка с Коледните и Новогодишните празници се напомня за необходимостта от спазване на някои правила с цел недопускане на пожари и инциденти:

1.По време на приготовленията за коледните и новогодишни трапези не трябва да се допуска забравяне на включени нагревателни уреди;

  1. Да не се допуска паленето на бенгалски огън и свещички до елхите или до други горими материали;
  2. Бъдете изключително внимателни при използване на пиротехническите средства. Преди използването на пиротехнически изделия се запознайте с инструкциите за безопасното им използване. Същите не трябва да се хвърлят безразборно от прозорци и тераси, тъй като това може да доведе до възникване на пожари в стопански постройки, съседни тераси, горими навеси и др., а също така и до нараняване на хора. Не допускайте деца да боравят с пиротехнически изделия.
    При устройването на елхите в домовете е необходимо:
    1.Елхите да се поставят на безопасно разстояние от пердета и други горими материали;
  3. Елхите да не се поставят в близост до отоплителни и нагревателни уреди, в това число и до печки на твърдо гориво и камини;
    3. Да не се използват саморъчно изработени електрически ефекти;
  4. Да се осъществява постоянен родителски контрол! Не оставяйте децата без надзор сами в жилищата!

Бъдете внимателни и разумни!!!

Не забравяйте, че при пожар трябва да сигнализирате незабавно на телефон 112!

РСПБЗН – Сандански Ви пожелава весела Коледа и щастлива Нова година!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *