От днес започва приемът на документи за записване на деца в първи клас

ТРАДИЦИЯ! Пореден випуск от Кресна на екскурзия подарък от кмета Николай Георгиев
May 31, 2021
Съобщение за ваксинация срещу COVID -19 в Сандански
May 31, 2021

От днес, 31 май до 3 юни, включително, започва приемът на документи за записване на деца в първи клас.

Подаването на заявления се извършва на място в съответното училище. Образците могат да бъдат изтеглени от сайта на община Сандански.

Приемът на ученици в първи клас се осъществява според утвърдена Система за прием на ученици в първи клас в Общинските училища на територията на община Сандански за учебната 2021-2022 г., в съответствие с разпоредбите на Закона за предучилищното и училищното образование и изискванията на чл. 43, ал. 1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г., при спазване на прилежащите райони на обхват за общинските училища в град Сандански.

Системата за прием, график на дейностите за прием в първи клас, прилежащите райони и заявленията за кандидатстване са налични в страницата на община Сандански.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *